Hiring & Retention

De Kosten van Uitbesteding versus In house Aannemen voor Flutter Ontwikkeling

Ontdek de belangrijkste verschillen, voordelen en nadelen van uitbesteding versus interne werving voor Flutter-ontwikkeling. Begrijp de kostenimplicaties en bepaal de beste aanpak om het succes en rendement op investering van uw project te maximaliseren.

Juli 9, 2023

4 minuut

a man

De Kosten van Uitbesteding versus In house Aannemen voor Flutter Ontwikkeling

Een rommelig bureau met notitieboekjes, een geldautomaat en een persoon die in de notitieboekje schrijft outsourcing.

Om een Flutter ontwikkelaar aan te nemen, moeten we cruciale informatie verkrijgen, zoals de kosten van zo'n ontwikkelaar en het beschikbare budget. Wat betreft het budget roept dit een ander dilemma op wat is winstgevender, uitbesteding versus in house aannemen voor een Flutter ontwikkelaar?

Hoewel IT uitbesteding minder duur kan zijn en efficiënter, biedt in house aannemen meer directe controle over het proces. We zullen de meest fundamentele vragen behandelen, waaronder de belangrijkste verschillen tussen deze twee modellen, welke optie beter is en waarom, en wat hun belangrijkste voordelen en nadelen zijn!

Hoeveel kost het om een Flutter ontwikkelaar in te huren?

De kosten voor het inhuren van een Flutter ontwikkelaar hangen af van een paar factoren, waaronder:

 • Geografische positie van de ontwikkelaar;
 • Jaren ervaring en vaardigheidsniveau;
 • De complexiteit van uw bedrijfsproject;
 • Engagement model.

De ruwe cijfers die we u kunnen geven, zijn dat het u ergens tussen de €18 en €180 per uur kan kosten wanneer deze factoren worden meegerekend.

Bijvoorbeeld, als u een senior Flutter ontwikkelaar inhuurt voor een complex project met unieke functies, kunt u rekenen op een tarief van ongeveer $200 per uur in de Verenigde Staten. Aan de andere kant, als u een eenvoudige app heeft zoals Tools of Weather cast apps die door een junior ontwikkelaar kunnen worden ontwikkeld, kunt u rekenen op een tarief van $75 in de Verenigde Staten en $20 in Aziatische landen.

Verschil tussen Uitbesteding en In house Aannemen

Een zakenvrouw zittend op de vloer, op het pluizige tapijt met de laptop op de vloer, werkend en ontwikkelend met een tablet naast haar.

In house, of beter bekend als insourcing van softwareontwikkeling, is wanneer een bedrijf werknemers in dienst heeft die software creëren binnen de operationele infrastructuur van de organisatie. Dit zijn de voltijdse ontwikkelaars die werken voor een vast salaris onder direct bedrijfsbeheer en zich uitsluitend richten op het project.

Uitbesteding daarentegen is wanneer een bedrijf contact opneemt en een niet verbonden derde partij inhuurt om een bepaald project uit te voeren, inclusief verschillende taken, evenals het gebruik van de middelen en het leveren van producten. Meestal is de motivatie om werk uit te besteden aan een ander bedrijf het besparen van kosten.

Waarom zou ik kiezen voor uitbesteding van Flutter ontwikkeling?

Een uitbesteed ontwikkelingsteam biedt gespecialiseerde ontwikkelingsexpertise, inclusief kennis en middelen, aan uw organisatie op korte termijn. We kunnen zeggen dat er overeenkomsten zijn tussen uitbesteding en het inhuren van een freelance Flutter ontwikkelaar, maar een uitbesteed team is vaak uitgebreider.

Bij het opstellen van een budget voor het inhuren van een Flutter ontwikkelaar kunt u al zien of u voldoende financiën heeft voor het inhuren van een Flutter team of het uitbesteden ervan. Als u nog twijfelt, zijn hier een paar eenvoudige redenen voor uitbesteding en de voordelen en nadelen ervan.

 • Kosteneffectieve optie Bedrijven die uitbesteden aan een externe partij kunnen de kosten besparen van werving, training en het in dienst houden van ontwikkelaars, evenals het huren van een ruimte voor een benodigd team waar ze kunnen werken. Wanneer projecten niet in volle gang zijn, hoeven er geen salarissen te worden betaald en staan er geen middelen ongebruikt te wachten tot de projecten worden hervat. Uitbestedingsbedrijven bieden redelijke prijzen en samenwerkende ontwikkelingsteams.
 • Meer tijd voor zinvol werk Door te kiezen voor uitbesteding van het team houdt u meer tijd over om u te concentreren op de kernactiviteiten en meer zinvol werk. Dit stelt bedrijven in staat zich te concentreren op waar ze het beste in zijn, het leveren van diensten of het ontwikkelen van goederen, terwijl professionals uw project op het hoogste niveau uitvoeren.
 • Toegang tot de nieuwste technologie en ontwikkelmethodologieën Flutter is een nieuwe technologie die voortdurend wordt verbeterd. Dit betekent dat uw uitbesteed team toegang zal hebben tot nieuwere versies van dit framework, wat resulteert in een hoogwaardige app.
 • Hoge flexibiliteit bij het maken van een app Als de omvang of vereisten van het project veranderen, kunnen uw uitbestede ontwikkelaars hun werklast aanpassen. Bedrijven kunnen hun ontwikkelingsplan aanpassen aan veranderende zakelijke behoeften. U kunt profiteren van flexibiliteit, wat goed is voor bedrijfsontwikkeling.

Voordelen van het kiezen voor een uitbestedingsmodel voor Flutter

Bedrijven kunnen profiteren van het uitbesteden van Flutter app ontwikkeling op verschillende manieren, waaronder:

 • Financiële besparingen;
 • Hoogwaardig werk;
 • Snellere time to market;
 • Toegang tot een gevarieerd personeelsbestand.

Over het algemeen biedt uitbestede ontwikkeling waarde aan een bedrijf door snel het aantal professionals uit te breiden dat aan uw project werkt. Ze vereisen minder management, toezicht en inbreng om een project te voltooien dan ervaren freelancers of interne ontwikkelaars. Dit helpt allemaal om het app ontwikkelingsproces te versnellen.

Nadelen van het kiezen van het uitbestedingsmodel voor Flutter

Het uitbesteden van IT kan directe verbindingen tussen bedrijven en hun klanten verminderen of volledig elimineren. Beperkte communicatie belemmert het opbouwen van relaties, wat kan leiden tot ontevredenheid en ongelukkigheid binnen de organisatie en bij klanten.

Een ander nadeel is dat wanneer u een Flutter ontwikkelaar of zelfs een team wilt inhuren van een uitbestedingsbedrijf, u veel minder of geen controle heeft over dat bedrijfsgebied. Hierdoor kunnen de deadlines voor de uitvoering van het project verslechteren. Als de overeenkomst van de organisatie met het uitbestede bedrijf wordt beëindigd, komt vertrouwelijke en gevoelige informatie in gevaar.

Waarom zou ik kiezen voor in house werving voor Flutter ontwikkeling?

Als u de uitbestedingsoptie niet verkiest, laten we dan de alternatieve mogelijkheid verkennen, namelijk in house werving.

Een interne recruiter is een werknemer van het bedrijf die verantwoordelijk is voor de wervings en aannameactiviteiten van het bedrijf, waaronder het aannemen van een Flutter ontwikkelaar. Interne recruiters identificeren, screenen en betrekken sollicitanten met behulp van het management en belanghebbenden binnen het bedrijf.

Interne werving is meestal een combinatie van standaard wervingsactiviteiten van een bureau (sourcing, kandidaatbeheer, plannen van sollicitatiegesprekken) en een grotere verantwoordelijkheid voor administratieve, operationele en medewerkersontwikkeling.

Hier zijn een paar eenvoudige redenen waarom u in house werving voor Flutter ontwikkeling zou moeten overwegen.

 • Voortdurende controle van de app ontwikkeling Managers kunnen gemakkelijk contact opnemen met hun interne ontwikkelaars en snelle oplossingen krijgen voor hun vragen vanwege hun beschikbaarheid ter plaatse;
 • Hoge organisatiebewustzijn Omdat ze direct worden blootgesteld aan de bedrijfscultuur en het management, begrijpen interne software engineers wat er nodig is om een succesvolle organisatie te runnen.
 • Uitstekend begrip van de bronnen Interne medewerkers hebben een diep inzicht in uw systemen en instellingen, waardoor ze effectief kunnen werken.

Voordelen van het kiezen voor een in house model voor Flutter

Het grootste voordeel van in house werving is dat u, als bedrijf, volledige controle heeft over het ontwikkelingsproces. U heeft directe toegang tot uw Flutter ontwikkelingsteam en kunt gemakkelijk de voortgang en moeilijkheden volgen en het ontwikkelingsproces aanpassen indien nodig. Deze mate van controle is essentieel voor bedrijven die willen garanderen dat hun ontwikkelingsproces voldoet aan vastgestelde normen en verwachtingen.

Bovendien is de communicatie tussen de afdelingen op zijn hoogtepunt. Dit komt doordat alle teamleden zich op dezelfde locatie bevinden en er geen communicatiebarrières zijn bij in house ontwikkeling. Als gevolg van effectievere samenwerking wordt de kans op misverstanden en miscommunicatie tot een minimum beperkt.

In house softwareontwikkeling houdt in dat kennis en vaardigheden binnen een bedrijf worden verzameld. Dankzij dit kan het in house team in de loop van de tijd de procedures, systemen en cultuur van het bedrijf grondig begrijpen, wat leidt tot efficiëntere ontwikkeling en betere eindresultaten voor de app en het project zelf.

De nadelen van het kiezen voor een in house model voor Flutter

Schaalbaarheid is waarschijnlijk het eerste nadeel van een in house Flutter team. Vooral als het bedrijf snel groeit of snel moet reageren op marktveranderingen. Dit kan leiden tot een mismatch tussen de behoeften van het bedrijf en de beschikbare middelen, wat inefficiënties en vertragingen in het ontwikkelingsproces met zich mee kan brengen.

Een ander nadeel van in house softwareontwikkeling is het gebrek aan ervaren IT professionals. Dit kan het voor bedrijven moeilijk maken om werknemers aan te trekken en te behouden met de benodigde vaardigheden en expertise in hun team, wat de kwaliteit en efficiëntie van hun ontwikkelingsprojecten verlaagt.

In vergelijking met outsourcingteams kan in house werving ook minder kosteneffectief zijn. U moet aanzienlijke tijd en geld besteden aan het werven, in dienst nemen, opleiden en voorzien van voordelen voor uw interne personeel. Zelfs als het team tussen projecten inactief is, moet u hun vaste salaris bepalen.

En tot slot is er de langere time to market. In house Flutter ontwikkelaars krijgen veel taken en verantwoordelijkheden, wat kan leiden tot overwerk en het niet halen van deadlines.

Vergelijking: Uitbesteding VS In house werving voor Flutter ontwikkelaar

 

Uitbesteden van een Flutter ontwikkelaar

Inhuur van een Flutter Developer

De kosten

Voordeliger door vaste contractprijzen.

Duurder vanwege maandelijkse salarissen, secundaire arbeidsvoorwaarden en overheadkosten.

Vaardigheidsniveau

Biedt Flutter ontwikkelaars op verschillende vaardigheidsniveaus met diverse expertises.

Eigen medewerkers hebben die kennis misschien niet en hebben aanvullende training nodig.

Schaalbaarheid

Veel eenvoudigere schaalbaarheid.

De behoefte aan een groter team en deskundige ontwikkelaars.

Tijd

Snellere levertijd.

Het kan de levertijd verlengen vanwege andere projecten en taken.

Flexibiliteit

Hoge flexibiliteit en mogelijkheden voor aanpassingen.

Ook hoge flexibiliteit en direct contact.

Kwaliteitsverzekering

Externe teams zijn gespecialiseerd in QA, dus de kwaliteit zal op het hoogste niveau zijn.

Interne teams kunnen zich ook specialiseren in QA, maar vaak minder dan externe teams.

Risicomanagement

Als het contract is beëindigd, wordt privé en gevoelige informatie bedreigd.

Minder kans op enig risicobeheer.

Conclusie

Bij het inhuren van een Flutter ontwikkelaar zijn er een paar belangrijke zaken om te beantwoorden, waaronder het budget voor uw ontwikkelingsteam en het model dat u wilt implementeren. De kosten van uitbesteding versus in house werving voor Flutter ontwikkeling kunnen variëren, maar het uitbestedingsmodel wint de zaak.

Het uitbestede team en de kosten zullen grotendeels afhangen van de omvang van het team, de complexiteit van uw project en de behoefte aan expertise op het gebied van Flutter. In house werving kan echter meer controle en betere communicatie bieden, terwijl uitbestedingsteams u betere professionals en een snellere time to market kunnen bieden.

You may also like

Icon call to action

For developers

Let us help you land a long-term job with some of the world's most exciting companies. Get ready for your dream career - it all starts here!

arrow right

Access talent

Arrow slide
arrow rightArrow slide